โครงการปัจจุบันและอนาคต


การขยายบริการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดน: หลังจากประสบความสำเร็จในการเปิดตัวบริการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนไปยัง CLMV ในช่วงสองปีที่ผ่านมา เราได้ตัดสินใจขยายบริการไปยังประเทศจีนเพิ่มเติม เส้นทางที่มีอยู่ทั้งหมด เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย ลาว เวียดนาม กัมพูชา และเมียนมาร์ ได้รับการจัดเตรียมให้สามารถผ่านพิธีการทางศุลกากรได้อย่างสมบูรณ์ทั้งสองด้านของพรมแดน ตอนนี้ จีนเป็นตลาดที่มีศักยภาพซึ่งเราอยู่ในกระบวนการขยายเพิ่มเติมเนื่องจากความต้องการพิเศษของลูกค้าที่ต้องการ CBT ระหว่างการขนส่งทางอากาศและการขนส่งทางทะเล


โลจิสติกส์ที่เน่าเสียง่ายและอาหาร: 3X Logistics มีความคิดริเริ่มในการกำหนดบริการกระจายสินค้ารูปแบบใหม่ที่จัดการตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำของห่วงโซ่อาหาร แนวคิดของเราคือการจัดการการจัดซื้ออาหารที่เน่าเสียง่ายและส่วนผสมสำหรับเครือข่ายร้านอาหารและแผงขายอาหาร จากนั้นส่งคำสั่งซื้อไปยังหน้าร้านในวันถัดไปผ่านแพลตฟอร์มไอที คาดว่าจะเปิดให้บริการในต้นเดือนพฤษภาคม 2561