เพราะ บริการ คือชีวิตของเรา

ทรีเอ็กซ์โลจีสติกส์ เป็นศูนย์กลางของการดำเนินการทางด้าน Logistics การติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ รวมถึงนำเข้าสินค้าและส่งออกสินค้า

เพื่อดำเนินการ รับ-ส่ง สินค้าให้ถึงจุดหมายโดยไม่เสียหายตรงต่อเวลา และเป็นผู้ให้บริการแบบ

“One stop service”

รวมถึงการให้บริการในการขนส่ง นำเข้าสินค้าจากและส่งออกสินค้าและทั้งทางแอร์และทางเรือ

บริษัท ทรีเอ็กซ์ โลจิสติกส์ เป็นมากกว่าบริษัทที่ให้บริการ

เพราะเราเป็นผู้ให้บริการแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นทางไปยังปลายทาง
ช่วยติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ
ทั้งนำเข้าสินค้าเพื่อรับและส่งออกสินค้าให้ถึงจุดหมายปลายทางตามวันเวลาที่กำหนด และยัง

เป็น “Customs Broker”


ซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาติไทย โดยมี Concept คือ

“บริการคือชีวิตของเรา”

บริการหลักของเรา

นายหน้าศุลกากร

เราเป็น Licensed Custom Broker และสามารถเคลียร์พัสดุขาเข้าและขาออกได้ทุกรูปแบบ

ขนส่งทางน้ำ (Ocean Freight)

บริการขนส่งสินค้าทางเรือทั้งส่งออกและนำเข้าไปหรือที่ๆคุณต้องการทั่วโลก
บริการขนส่งสินค้าอันตรายทั้งส่งออกและนำเข้าไปยังที่คุณต้องการทั่วโลก
บริการด้านพิธีการทางศุลกากรทั้งขาเข้าและขาออกด้วยบุคลากรที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์
บริการขนส่งสินค้าเริ่มตั้งแต่รับสินค้าจากผู้ส่งออก
ไปยังถึงมือผู้รับของปลายทาง

การขนส่งสินค้าผ่านแดนและขนส่งภายในประเทศ

หนึ่งในธุรกิจของบริษัท คือการขนสินค้าผ่านแดน แบบ Door to Door Service ไปในประเทศในกลุ่ม CLMV (กัมพูชา, ลาว, พม่า, เวียดนาม), มาเลเซีย, จีน และสิงคโปร์. ที่เราใช้รถบรรทุกหรือเทลเลอร์ ในการขนสินค้าข้ามระหว่างประเทศ ร่วมทั้งการดำเนินพิธีการชิ้ปปิ้ง ที่เรามีทีมงานที่มีความชำนาญและพร้อมในประสบการณ์

บริการขนส่งตามสัญญา/การจัดการคลังสินค้าทั่วประเทศ

โซลูชัน 3PL/4PL สำหรับการขนส่งตามสัญญาและศูนย์กระจ่ายที่มีระบบการจัดการคลังสินค้าและระบบการจัดการการขนส่ง

ขนส่งทางอากาศ(Air Freight)

 บริการขนส่งสินค้าทางเครื่องบินทั้งส่งออกและนำเข้าหรือที่ๆคุณต้องการทั่วโลก
บริการขนส่งสินค้าอันตรายทั้งส่งออกและนำเข้าไปยังที่คุณต้องการทั่วโลก
บริการด้านพิธีการทางศุลกากรทั้งขาเข้าและขาออกด้วยบุคลากรที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์
บริการขนส่งสินค้าเริ่มตั้งแต่รับสินค้าจากผู้ส่งออก                                                                                                    
ไปยังถึงมือผู้รับของปลายทาง

บริการพิเศษ/สินค้าโครงการ

ประสบการณ์ในการจัดการสินค้าโครงการซึ่งโซลูชั่นแบบ end-to-end คือจุดแข็งของเรา การขนส่งสินค้าในโครงการรวมถึงการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรขนาดใหญ่และขนาดใหญ่ การย้ายสถานที่ผลิต ฯลฯ